Menu

Gamla lundavägen

En kulturhistorisk resa

Välkommen till Gamla Lundavägen. En landsväg som vid första anblicken kan verka obetydlig, men tittar man närmare syns spår och tecken som vittnar om vägens spännande historia och avgörande betydelse för trakten.

Gamla Lundavägen är också en slinga med informationstavlor där du kan lära mer om vägens historia. Följ hela slingan, eller välj att ta del av vissa platser. Här intill ser du vad respektive informationstavla berättar om.

Trevlig tur!