Menu

Ystad-Blentarp-Ystad

Visa slingan på plotaroute.com

En härlig cykelutflykt från centrala Ystad upp till de fyra sjöar som ligger i gränstrakterna mellan Ystad och Sjöbo kommuner bjuder på många upplevelser.

Föreslaget vägval är en runda på ca 60 km med start och mål vid marinan.

Färden går mot Svarte genom gjuteriområdet och hela sträckan på cykel-/gångbana. En bra uppmjukningsstart i lätt kuperad terräng och med en underbar havsutsikt längs hela sträckningen.

Disas ting i Svarte

Disas ting är en rektangulär 30 meter lång och 16 meter bred stensättning av oklart ursprung. Enligt traditionen höll en “Jungfru Disa” ting här. Man har i stensättningen funnit ett kullerstenslager innanför den med utspridda brända människoben, daterat till äldre järnåldern århundradena runt Kristi födelse. En annan tolkning är att det är resterna av en långdös från yngre stenåldern 3300 f.Kr.
Stenarna ligger utmed vägen genom Svarte, och med havet på andra sidan. Havssidan är nästan komplett och med höga stenar. Landsvägssidan är glesare och med lägre stenar. Västra kortsidan saknas. De räta linjerna är nästan perfekta.

Efter ca 7,5 km är det dags att svänga höger mot Charlottenlund, där vägen går rakt genom slottsområdet.

Charlottenlunds slott

Slottet uppfördes 1849 – 50 av Arvid Posse, politiker och ämbetsman. Dessförinnan hade ett gods med samma namn funnits i Snårestad ca 3 km norr om slottet.
Sedan 1901 har slottet och godset varit i familjen Lachmanns ägo.
Danskfödde Jacob Lachmann var framgångsrik sockerfabrikör med fabrik i Ystad och sedan grundare och ägare av sockerfabrikerna i Köpingebro och Skivarp. Tillsammans med hustrun Clara byggde han upp en stor samling förnämlig nordisk 1800-talskonst på Charlottenlund.
Slottet är familjen Lachmans privatbostad. Vänligen respektera detta.

Här börjar det bli lite uppför och nerför ibland. Efter slottet går en nyplanterad allé fram till Snårestadsvägen och därefter bär det av mot Marsvinsholm över åkrar och genom skog. Efter detta slott passerar man under E65 och fortsätter till Skårby.

Marsvinsholms slott

Godset omtalas under andra namn redan i början av 1300-talet. Vid mitten av 1500-talet innehades det av medlemma av släkten Ulfeld.
Godset övergick omkring 1630 till Otto Marsvin, som byggde slottet och kallade godset efter sig själv. Namnet Marsvin kommer från det danska ordet för Tumlare.
Godset har genom försäljning och arv tillhört många högadliga släkter, t.ex. Thott, de la Gardie, Piper, Wachtmeister, m.fl.
År 1978 köpte Bengt Iacobaeus godset och i dag ägs det av dennes son Tomas Iacobaeus.

Känns det som en kort paus efter 15 km kan rekommenderas att läsa informationstavlan vid kyrkomuren och sitta ner ett tag på soffan i parken nedanför.

Skårby kyrka

Kyrkan i Skårby tillhör Ljunits församling, tidigare Skårby församling, i Lunds stift.
Den byggdes tidigt under 1100-talet och är omnämnd i en donationshandling från 1145. Murverket, portalen från vapenhuset till långhuset och det rakt avslutade koret är ålderdomliga drag.
Vapenhuset och det kraftiga tornet med trappgavlar tillkom under senmedeltiden. På 1700-talet tillkom den så kallade nykyrkan norr om långhuset. I koret finns medeltida valvmålningar i naiv stil.

Efter den eventuella vilan fortsätter rundan till vänster i Skårbykorset på Gamla Lundavägen i riktning mot Veberöd. Nu börjar man bli varse att här börjar ”backlandskapet” i Romeleåsens sydöstra del.

Buttenbjers Avrättningsplats

Buttenbjer, som är en höjd ca 1 km NV om Rögla by, var Ljunits Härads avrättningsplats. På kullen till höger om vägen ligger resterna av tre avrättade män och fyra ”sto-creatur” nergrävda. De senare beror på att en av de avrättade männen hade begått tidelag, vilket innebar att de fyra stona han förgripits sig på togs av daga och brändes på bål tillsammans med den halshuggne gärningsmannen.
Den sista halshuggningen genomfördes år 1853 och var då ett ”folknöje” för boende i trakten.
Grusvägen går ner till Gamla Lundavägen där det står en informationstavla.

Vägen går sakta uppåt förbi Gussnava, Erikslund, Rögla, Snöftarp fram till Knickarp men det är värt mödan. Den gamla vägen slingrar sig fram här i sort sett i samma sträckning som för 1000 år sedan. Stanna gärna till på de platser som har informationstavlor och bänk och njut av utsikt och natur.

Snöftarps Gästgiveri

Snöftarps Gästgiveri

Bilden är tagen under gästgiveritiden eftersom man var ålagd att anslå prislistan utanför dörren, vilket är gjort uppe till höger.

Snöftarp var Ljunits Härads enda gästgivaregård, beläget vid Gamla Lundavägen mellan Rögla och Knickarp.
Rätten att driva gästgiveri och titulera sig Gästgivare hade ägarna från mitten av 1800-talet och ca 30-40 år framåt. Långt dessförinnan hade gården varit skjutshåll och utskänkningsställe och efter gästgivarepoken ett ställe med vin- och spriträttigheter några år in på 1920-talet.

Söder om gamla gästgivaregården, som nu är privatbostad, finns en rastplats med informationstavla om Snöftarp och med en fantastisk vy över kuststräckan från Hammars backar till Skurup.

En bit efter Knickarp börjar vägen ”lugna ner sig” med kurvor och backar och stiger sakta upp mot Blentarp.

Blentarps by

Blentarp är en tätort i Sjöbo kommun och kyrkby i Blentarps socken.
Blentarp skrevs år 1491 Blenterop, som kan tolkas som ett torp på en kulle.
Kyrkan, vars tornform är ovanlig i Skåne, är från 1100-talets senare del.
Orten är delvis känd för ett mord som begicks 1902 där en mjölnare Martin Svensson slog ihjäl och brände upp sin konkurrent Bengt Larsson. Svensson dömdes 1927 för mordet på sin hushållerska. han spelades i Skånska mord av Ernst Hugo Järegård,
Inga problem att äta något på Blentarps Gästgifveri eller Blentarps byakrog, båda längs Blentarpsvägen. Sväng av t.v. vid kyrkan.

Vid Blentarps kyrka har halva sträckan avverkas. Dags för något att äta/dricka? Saknas egen medhavd rekommenderas Blentarps gästgiveri eller Lasses grill ca 500 m till vänster längs vägen vid kyrkan. Finns eget rekommenderas att fortsätta vägen till höger mot Sövde och stanna vid Sövdesjöns bad.

Strax innan Sövde går vägen i stort sett genom skog. Håll först mot Snogeholm när Sövde har passerats, därefter mot Skårby förbi Bellinga slott där åkermarken börjar dominera igen. Längs vägen kan Snogeholmssjön och Ellestadssjön upplevas medan Krageholmssjön kräver en liten avstickare.

Snogeholms slott

Trakten kring Snogeholm är ansedd den vackraste i Skåne. Snogeholms slott är byggt på 1860 talet i fransk barockstil och under årens lopp har många berömdheter bott här.
Till exempel så kom 1899 den tyska kejsaren, Wilhelm II hit för att jaga. Han tog med sig sin tyska rådgivare och styrde härifrån händelserna ute i Europa. Under vistelsen på Snogeholms slott nedlade han inte mindre än 28 praktbockar och en räv!

Från Skårby går rundan tillbaka till Marsvinsholm, men där rekommenderas att hålla vänster och ta vägen förbi Marsvinsholms kyrka och Balkåkra mot Svarte. Strax innan Svarte möter en strålande utsikt mot byn och havet. Från Svarte gäller cykelvägen tillbaka till marinan.

Grattis till 60 km lång tur genom ett vackert kultur- och naturlandskap!

flera cykelslingor: