Menu

Skurupslingan

Visa slingan på plotaroute.com

Förslag på Cykeltur i kust- och backlandskapet mellan Skurup och Ystad, 63 km.

Turen går igenom böljande kultur- och odlingslandskap och längs kustnära cykelväg. Om du vill dela upp turen finns det flera möjligheter till övernattning längs vägen. Om turen känns för lång finns det alternativa vägar efter tycke och smak. Det finns också möjlighet att ta med cykeln på Pågatåget från Malmö eller Ystad till Skurup eller Svarte och utgå därifrån. Turen kan även passa färdande i bil eller motorcykel.

Från Skurups station cyklar du söderut längs Kyrkogatan. Efter Folkhögskolan ta höger och sedan vänster via småvägar i kuperat landskap mot Hassle-Bösarp. I Hassle-Bösarp vänster mot Torsjö. I Torsjö sväng höger mot Skivarp. Efter ett par kilometer ta vänster in på kyrkovägen till Skivarp.

Skivarp, Restaurang, B&B, Livsmedelsbutik, medeltida kyrka, mm.

Åk österut på väg 9 fram till korsning skylt Abbekås till höger. I Abbekås finns en pittoresk fiskehamn och även möjlighet till mat och logi.

Abbekås, restaurang, B&B, Livsmedelsbutik, Fiskeläge, mm.

Korsa kustvägen och ta en tur ner till hamnen, tillbaka till väg 9. Ta cykelvägen mot Ystad. Längs kustvägen finns flera tillfällen till havsbad, mat och rastplatser.

Mossbystrand, havsbad, kiosk, fiskeria.

Svarte, havsbad, matservering, fornminnen från järnåldern, mm.

Efter Svarte ta vänster mot Ruuthsbo, fortsätt och korsa E65 till Bjäresjö.

Bjäresjö, rastplats med grillpaviljong, medeltida kyrka.

I Bjäresjö ta vänster Längs Gamla Lundagens natursköna vindlingar till Blentarp.

Skårby, Medeltida kyrka, rastplats, Djurpark med bad och servering mm.

Erikslund, Rastplats med grillpaviljong.

Snöftarps f.d. Gästgiveri. Rastplats, utsiktplats.

Blentarp, B&B, vandrarhem, medeltida kyrka, restaurang, livsmedel, mm.

Ta vänster vid kyrkan och sedan vänster igen efter livsmedelsbutiken. Följ vägen över Romeleåsen över Slimminge och åter till Skurup.

Skramlan, Smidesmuseum, Café.

Johannamuseet, café, turisbyrå.

flera cykelslingor: