Menu

Informationstavlor

Tavlorna berättar om vägen och områdets historia, kultur och natur.

De flesta tavlorna är väl synliga utmed Gamla Lundavägen, men några står på särskilda platser i området. Gussnavatavlan står 50 meter in på Gussnavavägen från Gamla Lundavägen. En tavla står vid Bellinga slott intill Snogeholmsvägen, tre tavlor står vid Krageholmssjön och Krageholm. En tavla står vid Hunnestad by och en tavla står vid korsningen Skåneleden och vägen mot ädellövsskogen väster om Bergsjöholm.