Menu

Milstenar

De sex milstenarna längs vägen anger avståndet mellan Ystad och Lund. Gästgiveriförordningen 1649
föreskrev att kännemärken skulle finnas vid varje helmil och 1729 reglerades en enhetlig standardstorlek på hel-, halv- och kvartsmilstenar. År 1765 var Gamla Lundavägen uppmätt och stolpad, vilket var en förutsättning för ordnandet av gästgiverier, skjutsning och postväsende efter svenskt mönster.